Hakkımızda

hakkımızda
hakkımızda
hakkımızda
hakkımızda

Tarihçemiz

  • 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da yer alan Engelli tanımı; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi ifade etmektedir. 2020 yılının Ekim ayında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayınladığı Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni’nde “Ulusal Engelli Veri Sistem” inde yer alan engelli birey sayısı 2 milyon 535 bin 533 olarak tespit edilmiştir.
  • Kocaeli il sınırları içerisinde ise 2018’e kadar yapılmış olan çalışmalarda özellikle engelli olarak kayıt altına alınan kişi sayısı 63 bin 364’tür.(Kocaeli Gazetesi 02.12.2020 tarihli “Sayılarla Türkiye’de ve Dünya’da Engellilik” başlıklı makale) Bu doğrultuda engellilik alanında duyulan ihtiyaçların karşılanması, sosyal belediyecilik anlayışı ve İzmit Belediye Başkanı Av. FATMA KAPLAN HÜRRİYET’in de seçim beyannamesinde yer alan engelli çocuklar için oyun ve rehabilitasyon programlarını hayata geçirmek amacıyla Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak ilçemizde ikamet eden ve ön başvuru formunda yer alan şartlara istinaden özel gereksinimli bireylere ve yakınlarına hizmet edecek Yaşama Destek Evi’ni 2021 yılı Aralık Ayı itibariyle açmış bulunmaktayız.

Misyon

2021 Aralık ayı itibariyle hizmete başlayan Yaşama Destek Evi’mizde, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog ve Çocuk Gelişimi mezunu öğretmenlerden oluşan uzman kadrosu ile;

  • Özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamlarını dışarıdan bağımsız şekilde yürütmelerini sağlayacak yeterliliğe sahip olmaları
  • Özel gereksinimli bireylere öğretilen beceriler ve davranış kalıpları sayesinde öz benlik saygılarının artması
  • Bakımlarını üstlenen yakınlarının sorumluluk alanını daraltmak
  • Aile ve çevre ile olan ilişkilerini güçlendirerek sosyalizasyonu sağlamak amaçlanmıştır.

Bunun yanı sıra;

  • Özel gereksinimli bireylerin yakınlarına yönelik sosyal destek
  • Özel gereksinimli bireylerin gelişimsel süreçlerinin tamamlanmasının ardından oluşturulacak meslek edindirme kurslarına yönlendirme, ağ kurma
  • Yaşama Destek Evi’nde kazandırılacak öğretilerin hane içine uyarlanması amacıyla yapılacak hane ziyaretleri
  • Sivil toplum ve Üniversite ile yapılacak iş birlikleriyle ihtiyaca yönelik uygulama ve hizmet alanı oluşturmak

misyonlarımız arasındadır.

Misyon

Vizyon

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak ilçemizde ikamet eden özel gereksinimli bireylerin hayatla kurduğu ilişkinin güçlenmesi, yaşam kalitesinin artması, sosyalleşmesi, günlük yaşantısında desteğe ihtiyaç duyduğu anları en aza indirmek, özel gereksinimli bireylerin yakınlarını desteklemek, sosyal yaşama dâhil etmek ve bakımlarını üstlenme konusundaki sorumluluk alanlarını daraltmak amacıyla Yaşama Destek Evi’miz kurulmuştur.