Açık Rıza Metni

İzmit Belediyesi (“Belediye”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni’nin sınırları çerçevesinde, -Başvurumun Yaşama Destek Evi(YADEV) amacıyla kendi hazırladığım ve formda yer alan kişisel ve birincil dereceden yakımının verilerinin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve hastaneye sevk için kullanılması, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve Belediye tarafından işlenmesine, muhafaza edilmesine ve aktarılmasına rıza gösterdiğimi beyan ediyorum. İşbu açık rıza metnini okudum ve anladım. Yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini ve aktarılmasını onaylıyorum ve izin veriyorum.